CE Group

Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roce 2002 založením společnosti Česká energie, a.s. s orientací na energetiku. S postupující liberalizaci trhu se záběr skupiny začal výrazně rozšiřovat a logicky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny.

V roce 2007 jsme proto založili společnost Česká plynárenská, a.s., do které se soustředily velkoobchodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný a společnost už ve své počáteční fázi překročila hranice České republiky. V roce 2009 vznikla společnost GSCeP, a.s (Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. V reakci na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody, a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiciózní: příprava a realizace projektu s poetickým jménem MOZART – nebo-li propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem.

Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám na severoamerický kontinent překročila v roce 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA – stát Florida – účelovou organizační složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím cílem je zmapovat nové technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí obchodních aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou.